hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Pomoc uživatelům Armády spásy v době covidové

Celosvětová epidemie onemocnění covid-19 má již od března 2020 negativní dopady na celou společnost. Onemocnění samotné se stalo vážnou zdravotní hrozbou, a to především pro zranitelné osoby, kterými jsou uživatelé sociálních služeb. Armáda spásy ve Frýdku-Místku poskytuje své služby a péči v Domově Přístav, pobytové službě se zvláštním režimem, ale také v terénním programu Prevence bezdomovectví, která se zaměřuje na lidi bez domova.

Ve chvílích, kdy pandemie těžce zkoušela personální kapacitu našich služeb a jejich možnosti, jsme o to více ocenili nebývalou ochotu ke spolupráci a solidaritu ze stran veřejnosti.

V lednu 2021 jsme za velkého přispění pana Dana Cieślara a dalších 42 dárců, jež věnovali Domovu Přístav Frýdek-Místek finanční dar ve výši 27.500 Kč, a pana Jana Gabriela, majitele firmy Miketa na výrobu a prodej ponožek ve Frýdku-Místku, se kterým jsme navázali spolupráci a který naší službě prodal ponožky za speciální cenu, pro naše uživatele mohli pořídit 5 plných krabic ponožek a zásobit je tak na několik let. Ponožky putovaly nejen do Domovů Přístav ve Frýdku-Místku a v Ostravě, ale také do dalších služeb AS v rámci Moravskoslezského kraje, kde pomohly potřebným, např. v Azylových domech či terénní službě prevence bezdomovectví.

Díky společnosti SPUR, a. s., jsme obdrželi na 1000 ks respirátorů, které jsme dodali do našich služeb. Respirátory jsou velkou pomocí uživatelům sociálních služeb Armády spásy – lidem bez domova, maminkám samoživitelkám, seniorům i rodinám v sociálních bytech, pro které je nakupování respirátorů obrovskou finanční zátěží.

Na zlepšení podmínek našich uživatelů se podílela také společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., která darovala 15 ks monitorů pro uživatele Domova Přístav Frýdek-Místek. Monitory budou sloužit uživatelům místo TV, což v současné chvíli, kdy jsou omezeny vycházky z důvodu proticovidových opatření, ocení mnoho z nich.

V neposlední řadě jsou to také dobrovolníci, kteří se s námi podílejí na tom, že se naši uživatelé i v době covidové mají důvod radovat, a to zejména, když s sebou přivedou čtyřnohé parťáky.

 

Mgr. Petra Morcinková

ředitelka Domova Přístav Frýdek-Místek

 

 

 


zpět