uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Agentura domácí péče Opora, s. r. o.
Agentura domácí péče Opora, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Jana Švermy 459, Frýdek-Místek

Agentura Domácí péče OPORA, s.r.o., je nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Péči poskytuje nepřetržitě 7 dní v týdnu, výhradně ve vlastní sociálním prostředí uživatele – doma u pacienta. Péče na základě indikace lékaře je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Agentura zajišťuje odběry biologického materiálu, převazy ran, aplikace injekcí, inzulínu, péči o stomie, léčbu bolesti, ošetřovatelskou rehabilitaci.

více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Míša
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Míša


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

rodiče a přátelé dětí se zdravotním postižením

Věková skupina

Adresa zařízení

1. máje 1839, Frýdek-Místek

Web

Dobrovolné sdružení rodičů a přátel dětí se zdravotním postižením.

více

Beskyd DZR, o. p. s.
Beskyd DZR, o. p. s.


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

dospělí od 40 let věku

Adresa zařízení

Hlavní třída 2326, Frýdek-Místek

Pobytová sociální služba poskytující podporu a péči osobám s chronickým duševním onemocněním (všechny typy demencí, schizofrenie) starším 40 let, které se z důvodu snížené soběstačnosti ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny zajistit si základní životní potřeby ani s pomocí jiných osob nebo služeb.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Azylový dům


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek

Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podpory, případně pomoci k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb klientů. Služba vede klienty k zodpovědnosti, k respektování pravidel a motivuje je k aktivitě tak, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Nízkoprahové denní centrum


Sociální služba

nízkoprahová denní centra

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek

Posláním nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Frýdek Místek je poskytování sociální služby osobám bez přístřeší starším 18 let, které se z různých příčin ocitly v nepříznivé sociální situaci. Služba se snaží individuálním přístupem o zlepšení jejich sociální situace vytvořením podmínek pro umožnění provedení osobní hygieny a pro přípravu stravy a nabízí podporu pro jejich začlenění do společnosti.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Noclehárna pro muže


Sociální služba

noclehárny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek

Posláním noclehárny střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí pro přenocování a vykonání osobní hygieny mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služba nabízí pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Terénní programy


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek

Posláním terénního programu střediska BETHEL Frýdek-Místek je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší starší 18 let v jejich přirozeném prostředí na území katastru města Frýdku-Místku. Služba usiluje o snižování zdravotních a sociálních rizik, která jsou způsobena životním stylem klientů a motivuje je k aktivitě a samostatnosti při řešení nepříznivé sociální situace podle jejich individuálních potřeb.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Výdejna potravinové a materiální pomoci


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

osoby v nouzi, např. neúplné rodiny, senioři, lidé bez domova

Věková skupina

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Projekt zajišťující potravinovou a materiální pomoc osobám v nouzi. Výdejna potravinové a materiální pomoci je otevřena v pondělky, středy a pátky od 13:00 do 16:00.

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Centrum denních služeb Domovinka


Sociální služba

centra denních služeb

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Josefa Lady 1791, Frýdek-Místek

Domovinka je určena seniorům (včetně osob trpících demencí) a osobám se zdravotním postižením od 50 let. Služba podporuje soběstačnost a aktivitu klientů, pomáhá překlenout samotu, zprostředkovat kontakt se společností a rodině nabízí pomoc ve formě dohledu nad jejich blízkými.

více

Charita Frýdek-Místek
Centrum Pramínek


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny

Věková skupina

Adresa zařízení

Míru 1344, Frýdek-Místek

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační služba, která pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Služba podporuje klienty ve snaze řešit jejich problémy a zlepšit tak jejich současný stav; nácviky a podporou se snaží rozvíjet jejich rodičovské schopnosti, dětem pomáhá osvojovat si základní návyky a rozvíjet své sociální dovednosti. Spolupráce funguje na principu vzájemného respektu a důvěry.

více

1234...9 

archiv