hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Slezská diakonie
Projekt Housing first


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Na Poříčí 595, Frýdek-Místek

Web

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení její schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Podpora je poskytována jednotlivcům, párům nebo rodinám včetně osob s duševním onemocněním podle jejich individuálních potřeb.

více

Charita Frýdek-Místek
Půjčovna pomůcek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Příborská 602, Frýdek-Místek

V rámci půjčovny pomůcek nabízí klientům služeb i veřejnosti možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek pro usnadnění jejich každodenního života.

více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Raná péče pro Moravu a Slezsko


Sociální služba

raná péče

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

0–7 let

Adresa zařízení

Pekařská 491/9, Olomouc

Web

Služba podporuje rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

více

Charita Frýdek-Místek
Rebel


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věková skupina

6-20 let

Adresa zařízení

Husova 3294, Frýdek-Místek

Služba pracuje s dětmi a mládeží v různých lokalitách města Frýdek-Místek. Snahou je vytvoření bezpečného prostoru, kde děti mohou sdílet své starosti, radosti a vše, co je pro ně v životě důležité.

více

Centrum psychologické pomoci
Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, pěstounské a náhradní rodiny

Věková skupina

Adresa zařízení

F. Čejky 427, Frýdek-Místek

Zařízení poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti partnerských a manželských vztahů, rozvodové a porozvodové poradenství, pomáhá řešit konflikty v rodině, výchovné problémy s dětmi, mezigenerační rodinné problémy, individuální problémy. Služby jsou bezplatné, zájemci nepotřebují žádné doporučení. Klientem může být jedinec, partneři nebo manželé a rodiny s dětmi.
Dále poskytuje doprovázení pěstounských rodin, přípravu a psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči a odborné psychologické poradenství náhradním rodinám.

více

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.
Roska Frýdek - Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Novodvorská 3052, Frýdek-Místek

Organizace sdružuje nemocné postižené roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS). Pomáhá lidem z Frýdku-Místku a okolí (Třinec, Jablunkov, Český Těšín, Nový Jičín) žít s touto zákeřnou a bohužel nevyléčitelnou chorobou. Onemocnění postihuje mladší i starší populaci, věkové rozmezí členů je od 30-85 let.
Organizace ROSKA nabízí svým členům cvičení 2x týdně na Poliklinice v Místku, pod vedením vyškolených cvičitelů. Pořádá víkendové pobyty, přednášky, plavání a hlavně 14 denní rekondiční pobyt, který je největším přínosem, protože se svou náplní vyrovná pobytu lázeňskému. Pravidelné setkávání poslední čtvrtek v měsíci v Centru aktivních seniorů pomáhá hlavně psychické stránce, k předávání zkušeností a vzájemné podpoře.

více

Slezská diakonie
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením

Věková skupina

od 16 let

Adresa zařízení

tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek

Podpora lidí se zdravotním postižením ve všech oblastech běžného života – hledání bydlení a podpora v domácnosti, hledání práce a podpora na pracovišti, vztahy, volný čas, zdraví, podpora v rozhodování. Služba je určena lidem, kteří se chtějí podílet na řešení své (nepříznivé) situace. Důraz je kladen na životní příběh člověka, na jeho přání, potřeby a silné stránky, společné hledání, jak zvládnout situace, které život přináší. Služba je zdarma.

více

Charita Frýdek-Místek
Salvia – domácí zdravotní péče


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
73801

Domácí zdravotní péče Salvia zajišťuje zdravotní péči klientům v jejich domácím prostředí. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, a to na základě doporučení praktického lékaře, případně lékaře propouštějícího ze zdravotnického zařízení. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Kromě základních služeb (odběru biologického materiálu, aplikací injekcí, infůzí, převazů ran, ošetření stomiků, diabetiků, ošetřovatelské rehabilitace aj.) poskytuje také paliativní hospicovou péči.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

matky od 18 let s nezaopatřenými dětmi

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Středisko SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi,  poskytuje dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba se snaží individuální podporou řešit jejich situaci tak, aby se mohly začlenit do běžné společnosti a nalezly vhodné bydlení. Služba je určena matkám ve věku od 18 let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba není určena osobám, které jsou zcela imobilní.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Posláním střediska SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, je poskytovat dočasné ubytování ženám ve věku od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba podporuje klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a začlenily se do běžné společnosti. Služba není určena ženám vyžadujícím bezbariérový přístup, nebo ženám závislým na pomoci druhé osoby v úkonech péče o vlastní osobu.

více

1...567891011 

Všechny aktuality