hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Charita Frýdek-Místek
Charitní týdenní stacionář


Sociální služba

týdenní stacionáře

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 55 let

Adresa zařízení

Mariánské náměstí 1287, Frýdek-Místek

Charitní týdenní stacionář poskytuje péči seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc blízké osoby a během pracovního týdne nemohou sami trávit čas v domácím prostředí. Od pondělí do pátku jsou klienti v Charitním týdenním stacionáři, kde je jim poskytnuta veškerá potřebná péče vycházející z jejich individuálních potřeb, a zároveň jsou podporováni v aktivním trávení volného času a zapojeni do společenského dění. O víkendu či svátcích pak v péči pokračuje klientova rodina v domácím prostředí.
Kapacita služby jsou 3 lůžka. Služba je placená.

více

Náš svět, p. o., pobočka Frýdek-Místek
Chráněné bydlení


Sociální služba

chráněné bydlení

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

od 19-64 let

Adresa zařízení

Jaroslava Lohrera 779, Frýdek-Místek
73801(Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech na adresách: Jaroslava Lohrera779, Frýdek-Místek a ul. Horymírova 2287, Frýdek-Místek)

Posláním chráněného bydlení Náš svět, příspěvková organizace ve Frýdku-Místku je poskytovat každodenní pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním postižením, lidem s kombinovaným postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování lidských práv a důstojnosti.

více

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.
Chráněné bydlení


Sociální služba

chráněné bydlení

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Věková skupina

19–64 let

Adresa zařízení

Fibichova 469, Frýdek-Místek

Služba chráněné bydlení podporuje uživatele v rozvoji dovedností a především soběstačnosti tak, aby se dokázali sami o sebe postarat a dokázali zvládat zátěžové situace v běžném životě. Cílem služby je podpořit klienta natolik, aby mohl časem bydlet samostatně.

více

III. dům - čistá emoce s.r.o.
III. dům - čistá emoce s.r.o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři, osoby zdravotně postižené

Věková skupina

Adresa zařízení

Železniční II 235, Staré Město

Organizace zajišťuje služby v domácnosti seniorů a zdravotně hendikepovaných osob, na které již tito lidé nestačí, např. úklidy, generální úklidy, čištění koberců a sedaček, mytí oken. Také zajišťuje práce na zahradě, např. kosení trávy, stříhání keřů a živých plotů; na přání čistí a upravuje hroby a další činnosti.

více

Jesle Frýdek-Místek, p. o.
Jesle Frýdek-Místek, p. o. (dětské skupiny Koťátka, Kuřátka, Broučci)


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Děti

Věková skupina

od 1 roku do 3 let

Adresa zařízení

Brožíkova 40, Frýdek-Místek

Jesle poskytují pravidelnou péči o děti od 1 do 3 let věku ve třech dětských skupinách. Umožňují docházku v rozsahu nejméně 6 hod denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Zařízení přispívá k lepšímu sladění práce a rodiny, především díky flexibilitě otevírací doby, která je často přizpůsobena právě potřebám rodičů.
Jesle:
- pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič je může využít ve dnech, kdy to potřebuje,
- díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti,
- usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a věkovému rozpětí v kolektivu,
- jsou flexibilní a finančně dostupné,
- obohacují nabídku služeb péče o děti ve věku od 1–3 roky,
- rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v jeslích (školkovné).

více

KAFIRA, o.p.s.
KAFIRA, o.p.s.


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

od 7 let

Adresa zařízení

Na Poříčí 595, Frýdek-Místek

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací poskytující služby dětem od 7 let, dospělým a seniorům se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Mezi hlavní aktivity patří podpora aktivního, soběstačného a samostatného života, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek a nácvik jejich obsluhy, podpora a pomoc rodičům a dalším pečujícím osobám dětí se zrakovým postižením, nácvik samostatného pohybu, smyslová stimulace v prostředí Snoezelen, aktivizační činnosti.

více

Charita Frýdek-Místek
Klub Nezbeda


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

děti a mládež od 6 - 20 let ohrožené nežádoucími jevy, etnické menšiny

Věková skupina

6-20 let

Adresa zařízení

Klubovna Frýdek - Husova 3293; klubovna Místek - F. Čejky 450, Frýdek-Místek

Nízkoprahové zařízení Klub Nezbeda nabízí dětem a mládeži z Frýdku-Místku důvěrné a bezpečné prostředí pro zvládnutí jejich životní etapy a aktuálních situací. Pracovnice Klubu Nezbeda jim pomáhají orientovat se ve vztazích mezi vrstevníky, v problémech ve škole a jiných osobních záležitostech a společně hledají optimální řešení. Součástí nabídky jsou aktivity, příležitosti, motivace a podpora, které jim pomohou získat zkušenosti a nové dovednosti ke zvládání těchto životních situací.

více

Statutární město Frýdek-Místek
Klub Semafor


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež ve věku 14–26 let ohrožené nežádoucími jevy

Věková skupina

14-26 let

Adresa zařízení

Kostikovo náměstí 647, Frýdek-Místek

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Semafor je vytvořit bezpečné podmínky a prostředí, kde můžeme se vzájemnou důvěrou a respektem řešit různé životní situace, ve kterých potřebuje uživatel radu nebo pomoc, kde se může potkat s kamarády a svoje nesnáze sdílet i s nimi. Zaměřujeme se rovněž na vyhledávání potencionálních uživatelů (terénní forma služby).

více

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek
KLUBY SENIORŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Radniční 1148, Frýdek-Místek

E-mail


Zájmová a kulturní činnost – tematické přednášky, besedy, osvěta, zájezdy, návštěva divadelních představení, kulturní vystoupení, exkurze, vlastivědné procházky, stolní hry, ruční práce, rehabilitační tělocvik, trénink paměti, základní sociální poradenství, pravidelná setkávání u kávy a čaje. Aktivity jsou aktivně organizovány v jedenácti stálých klubech seniorů, včetně přilehlých integrovaných částí města.

Klub seniorů 1. máje
Místek-Riviéra, ul. 1. máje 2318
pondělí, středa: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Sadová
Frýdek, ul. Sadová 604, dům zvláštního určení
pondělí, čtvrtek: 13.00–16.00 hod.

Klub seniorů Zámecká
Frýdek, ul. Zámecká 55, dům zvláštního určení
úterý: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů 17. listopadu
Místek, ul. 17. listopadu 146,
dům zvláštního určení
pondělí: 13.00–17.00 hod.
středa: 13.00–16.00 hod.

Klub seniorů Malý Koloredov
Místek, ul. Malý Koloredov 811
pondělí: 13.00–17.00 hod.
středa: 14.00–16.00 hod. /dle zájmu/
první čtvrtek v měsíci: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů Lískovec
Kulturní dům Lískovec
středa: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Chlebovice
Chlebovice, budova Fojtství
čtvrtek: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Zelinkovice
bývalý Minimotorest v Zelinkovicích
první středa v měsíci: 16.00–19.00 hod.

Klub seniorů Skalice
Kulturní dům Skalice
poslední úterý v měsíci: 14.00 –18.00 hod

Klub seniorů Charita
Místek, F. Čejky 450 (Katolický lidový dům)
středa: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů Lískovecká
Frýdek, Lískovecká 86(Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.)
středa: 14.00–18.00 hod.

více

Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.
Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

V. Nezvala 604, Frýdek-Místek
(Provozovna: J. Čapka 721, Frýdek-Místek)

Zdravotnické zařízení, jehož hlavním cílem je poskytování komplexní zdravotní péče zaměřené na seniory, těhotné a ženy po porodu a klienty postižené lymfedémem. Péči poskytují zdravotní sestry s dlouholetou praxí u pacientů a porodní asistentky. Zařízení provozuje také půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a přístrojů.

více

1234567...11 

Všechny aktuality