uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Slezská diakonie
Poradna rané péče EUNIKA


Sociální služba

raná péče

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let; dítě s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující); dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha), rodiny, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit.

Věková skupina

děti do 7 let věku

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek
73801

Posláním poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím služba posiluje schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
Hlavním cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte, nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace, řešit problematiku předškolní a školní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek, kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život. Služba chce rovněž být oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případně spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat. Setkání poradce s rodinou probíhá minimálně jedenkrát za 3 měsíce a maximálně jednou za 8 týdnů. Setkání obvykle trvá  1–2 hodiny. 
Služba je poskytována ve městech Karviná, Orlová, Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm a v jejich okolních obcích.

více

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Československé armády 797, Frýdek-Místek

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frýdku-Místku je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

více

Probační a mediační služba ČR, Frýdek-Místek
Probační a mediační služba ČR, Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Politických obětí 128, Frýdek-Místek

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

více

Slezská diakonie
Projekt Housing first


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Kostikovo nám. 646, Frýdek-Místek

Web

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení její schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Podpora je poskytována jednotlivcům, párům nebo rodinám včetně osob s duševním onemocněním podle jejich individuálních potřeb.

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Půjčovna kompenzačních pomůcek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Zámecká 1266, Frýdek-Místek

Možnost zapůjčení elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, matrace s kompresorem, lůžkové stolky, invalidní vozíky, elektrické zvedáky, schodolez, přenosný kyslíkový koncentrátor, různé typy chodítek, toaletní křesla, sprchovací židle, nástavce na WC a další pomůcky k usnadnění soběstačnosti a péče.

více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Raná péče pro Moravu a Slezsko


Sociální služba

raná péče

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

0–7 let

Adresa zařízení

Jungmannova 25, Olomouc

Web

Služba podporuje rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

více

Charita Frýdek-Místek
Rebel


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věková skupina

6-20 let

Adresa zařízení

Husova 3294, Frýdek-Místek

Služba pracuje s dětmi a mládeží v různých lokalitách města Frýdek-Místek. Snahou je vytvoření bezpečného prostoru, kde děti mohou sdílet své starosti, radosti a vše, co je pro ně v životě důležité.

více

Centrum psychologické pomoci
Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

Adresa zařízení

F. Čejky 427, Frýdek-Místek

Zařízení poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti partnerských a manželských vztahů, rozvodové a porozvodové poradenství, pomáhá řešit konflikty v rodině, výchovné problémy s dětmi, mezigenerační rodinné problémy, individuální problémy. Služby jsou bezplatné, zájemci nepotřebují žádné doporučení. Klientem může být jedinec, partneři nebo manželé a rodiny s dětmi.

více

Slezská diakonie
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením

Věková skupina

od 16 let

Adresa zařízení

tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek

Podpora lidí se zdravotním postižením ve všech oblastech běžného života – hledání bydlení a podpora v domácnosti, hledání práce a podpora na pracovišti, vztahy, volný čas, zdraví, podpora v rozhodování. Služba je určena lidem, kteří se chtějí podílet na řešení své (nepříznivé) situace. Důraz je kladen na životní příběh člověka, na jeho přání, potřeby a silné stránky, společné hledání, jak zvládnout situace, které život přináší. Služba je zdarma.

více

Charita Frýdek-Místek
Salvia – domácí zdravotní péče


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
73801

Domácí zdravotní péče Salvia zajišťuje zdravotní péči klientům v jejich domácím prostředí. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, a to na základě doporučení praktického lékaře, případně lékaře propouštějícího ze zdravotnického zařízení. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Kromě základních služeb (odběru biologického materiálu, aplikací injekcí, infůzí, převazů ran, ošetření stomiků, diabetiků, ošetřovatelské rehabilitace aj.) poskytuje také paliativní hospicovou péči.

více

1...456789 

archiv